دسته بندی :

سیاوش قمیشی اهنگ جدیدی در راه داره به اسم پرنده.تنظیم کننده ی این کار اقای 

خشایار احمدیه (KC

Bondar) و شعر این موزیک برای اقای 

شایان جعفرنژاد.به نظر من دنیای موزیک باید منتظر یه شاهکار جدید از مرد بارانی باشه


مصاحبه ی سیاوش قمیشی در این مورد